Gjennom utvikling av et nytt bedriftsregister, nytt rapporteringsskjema for campingstatistikken og nye rutiner, er det utviklet et nytt opplegg for den norske campingstatistikken. Opplegget gjør det mulig å blåse opp overnattingstall til å omfatte hele campingsektoren. Rapporten omhandler resultater fra prøvekjøringen i 1988, og alternative cut-off-grenser for utvelging av statistikkpliktige campingplasser fra og med 1989.

Bestill rapport

Ny offentlig campingstatistikk. Nytt opplegg for registrering av overnattinger på norske campingplasser. | (rapportnr. 198926)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 75,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X