Ung i Gjøvik

Østlandsforskning har foretatt en kartlegging av ungdoms opplevelse av oppvekstmiljøet i Gjøvik. Kartleggingen skal danne grunnlag for å sette inn aktuelle og effektive tiltak i samsvar med ungdoms oppfatning. Initiativet til undersøkelsen er tatt av en tverretatlig gruppe samarbeidsparter ledet av Gjøvik kommunes fritidsavdeling. I alt har 1298 ungdommer i alderen 13 til 18 år… Les mer »

Bruk av hest i psykisk helsevern. En kartlegging av virksomheter og aktiviteter på området

Kartleggingen er basert på svar fra 92 virksomheter som bruker hest i psykisk helsevern. Dette var et langt høyere antall enn først antatt. I gjennomsnitt jobbet tre personer ved virksomhetene med gjennomsnittlig 11 hester. De siste tre årene hadde virksomhetene i gjennomsnitt jobbet med 20 brukere med ulike psykiske vansker fordelt noenlunde likt på barn,… Les mer »