Norge som servicesamfunn: Fra romlig orden til kaos?

Prosjektet gjennomgår lokaliseringsmønsteret for fire husholdsrettede og fire produksjonsrettede tjenester. Mens husholdstjenestene stort sett er godt spredt, er mønsteret for produsenttjenestene mer konsentrert. Tjenestenæringene spiller en viktig rolle i regionale omstillingsprosesser, og kan ikke lenger forstås som avledet av vareproduserende næringer. To serviceregioner – Stor-Oslo og Lillehammer – blir nærmere undersøkt som case. På bakgrunn… Les mer »