Norge som servicesamfunn: Fra romlig orden til kaos?

Prosjektet gjennomgår lokaliseringsmønsteret for fire husholdsrettede og fire produksjonsrettede tjenester. Mens husholdstjenestene stort sett er godt spredt, er mønsteret for produsenttjenestene mer konsentrert. Tjenestenæringene spiller en viktig rolle i regionale...