Helsefremmende arbeidsplasser i Gjøvikregionen. Underveisrapport til prosjektet

”Helsefremmende arbeidsplasser i Gjøvikregionen” (2004 – 2007) er et prosjektsamarbeid mellom de fem kommunene Gjøvik, Nordre Land, Søndre Land, Vestre Toten og Østre Toten. Prosjektet har som visjon å skape helsefremmende arbeidsplasser i kommunene. Østlandsforskning (ØF) bistår prosjektet med følgeforskning, finansiert med FoU-midler fra KS. Ledere, tillitsvalgte og verneombud er hovedmålgruppe for tiltakene i prosjektet,… Les mer »

Helsefremmende arbeidsplasser i Gjøvikregionen. Andre underveis-rapport til prosjektet.

”Helsefremmende arbeidsplasser i Gjøvikregionen” (2004-2007) er et prosjektsamarbeid mellom de fem kommunene Gjøvik, Nordre Land, Søndre Land, Vestre Toten og Østre Toten. Prosjektet har som visjon å skape helsefremmende arbeidsplasser i kommunene. Ett av hovedtiltake-ne i prosjektet er utdanning av 60 interne coacher. Østlandsforskning (ØF) bistår prosjektet med følgeforskning. Dette er andre notatet fra følgeforskningen… Les mer »