”Helsefremmende arbeidsplasser i Gjøvikregionen” (2004 – 2007) er et prosjektsamarbeid mellom de fem kommunene Gjøvik, Nordre Land, Søndre Land, Vestre Toten og Østre Toten. Prosjektet har som visjon å skape helsefremmende arbeidsplasser i kommunene. Østlandsforskning (ØF) bistår prosjektet med følgeforskning, finansiert med FoU-midler fra KS. Ledere, tillitsvalgte og verneombud er hovedmålgruppe for tiltakene i prosjektet, med tilbud om introduksjonsdager i kommunikasjon og LØFT og med opplæring i bruk av IA-virkemidler. Et hovedtiltak i prosjektet er utdanning av 60 interne coacher, som får opplæring og veiledning, i regi av Kallerud Kompetanse. Trygdeetatens Arbeidslivssenter står for IA-opplæringen. Denne rapporten presenterer ØF’s resultater og erfaringer fra følgeforskningen gjennom det første prosjektåret. Det er blant annet gjennomført en spørreundersøkelse med bruk av QPS Nordic.

Bestill rapport

Helsefremmende arbeidsplasser i Gjøvikregionen. Underveisrapport til prosjektet | (rapportnr. 200514)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X