Veier for reiselivet i Oppland. Om utviklingstrekk og strategiske muligheter fra 1999 og framover.

Notatet er laget som et strategisk grunnlagsdokument for reiselivsutvikling med vekt på Oppland. Det er basert på tidligere utført forskning regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Notatet fokuserer på 3 hovedtema: Trender, promosjon og informasjonsteknologi. Notatet er bestilt av reiselivslag i Oppland til bruk i strategiarbeidet.

IT på Otta. Hvem er studentene, hva vil de og hvor vil de bo og arbeide?

Undersøkelsen viser at studentene kommer fra Nord-Gudbrandsdalen, og at de fleste også ønsker å bo og arbeide der etter studiet. Hver tredje student er kvinne, hvilket må sies å være en høy andel for studier av denne type. Flertallet av studentene ønsker arbeid innen privat sektor etter studiet, men det fleste kvinnene ønsker arbeid innen… Les mer »