Notatet er laget som et strategisk grunnlagsdokument for reiselivsutvikling med vekt på Oppland. Det er basert på tidligere utført forskning regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Notatet fokuserer på 3 hovedtema: Trender, promosjon og informasjonsteknologi. Notatet er bestilt av reiselivslag i Oppland til bruk i strategiarbeidet.

Bestill rapport

Veier for reiselivet i Oppland. Om utviklingstrekk og strategiske muligheter fra 1999 og framover. | (rapportnr. 199809)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X