Ungt Entreprenørskap: ”Program for nyskaping og entreprenørskap i opplæring og utdanning i Norge” (2001-2005). Følgeevaluering 2003 med fokus på oppstartsutfordringer

Ungt Entreprenørskap sitt ”Program for nyskaping og entreprenørskap i opplæring og utdanning i Norge” (2001-2005) har som hensikt å bidra til utvikling av entreprenørskapskompetanse hos elever og ungdommer. I programmet skal det utvikles nettverk, materiell, metoder og støtteapparat for et systematisk og varig samarbeid mellom lokalt arbeids- og næringsliv og utdanningsinstitusjoner i lokalmiljøet for derigjennom… Les mer »

Game Studio Hamar: klynge for spill – og opplevelsesproduksjon i Hamar regionen

Innlandet har i lengre tid hatt en goddel aktører med spisskompetanse innen utvikling av digitale spill og opplevelsesproduksjon. Fra 2002 har det skjedd en rekke aktiviteter for å få til økt formelt samarbeid mellom en rekke ulike aktører som er aktive i denne sektoren. Fra 2002 har det skjedd en rekke aktiviteter og klyngebyggende tiltak… Les mer »

IKT i norskopplæring for innvandrere. Status fra følgeforskningen pr. 01.07.2004

Dette er en statusrapport i følgeforskningen av INOVI-prosjektet. ”IKT i norskopplæring for voksne innvandrere” er et prosjekt under ledelse av VOX, finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet. Østlandsforskning fikk våren 2003 i oppdrag fra VOX å bistå prosjektet med følgeforskning. Notatet omfatter en analyse av statusen i prosjektet i løpet av første… Les mer »