Ungt Entreprenørskap sitt ”Program for nyskaping og entreprenørskap i opplæring og utdanning i Norge” (2001-2005) har som hensikt å bidra til utvikling av entreprenørskapskompetanse hos elever og ungdommer. I programmet skal det utvikles nettverk, materiell, metoder og støtteapparat for et systematisk og varig samarbeid mellom lokalt arbeids- og næringsliv og utdanningsinstitusjoner i lokalmiljøet for derigjennom å øke elevenes entreprenørskapskompetanse. Notatet adresserer følgeforskningens første år, 2003, har hatt fokus på oppstartsutfordringer relatert til å få Ungdomsbedrift (UB)-metoden etablert, samt hvordan elever og lærere opplever UB-metoden i praksis. Studien viser bl.a. at UB har en raskt økende utbredelse og det er stadig flere skoler som inkluderer UB i skolens virksomhetsplan. Metoden blir verdsatt av både elver og lærere, og økt selvtillit og personlig utvikling på flere hold hos elevene synes ofte å være konkrete resultat av deltakelse i UB. Flere funn relatert til forankring, bruk, samarbeid med næringslivet, samt sentrale medlemmers tanker om ungdomsbedrift (UB) i skolen blir omtalt sammen med anbefalinger på tiltak for ytterligere å styrke UEs program ytterligere.

Bestill rapport

Ungt Entreprenørskap: ”Program for nyskaping og entreprenørskap i opplæring og utdanning i Norge” (2001-2005). Følgeevaluering 2003 med fokus på oppstartsutfordringer | (rapportnr. 200415)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 120,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X