En vurdering av prosjektet

Notatet omhandler resultater og erfaringer fra prosjektet «Informasjonsteknologi (IT) for folkevalgte», som ble gjennomført i Oppland fylkeskommune i 1996-1998. En gruppe politikere fikk egen PC hjemme, med tilgang til e-post, internett og intranett. Formålet med prosjektet var å bedre arbeidsforholdene for politikere og å bidra til at politikere i større grad kan ta aktivt del… Les mer »