Notatet omhandler resultater og erfaringer fra prosjektet «Informasjonsteknologi (IT) for folkevalgte», som ble gjennomført i Oppland fylkeskommune i 1996-1998. En gruppe politikere fikk egen PC hjemme, med tilgang til e-post, internett og intranett. Formålet med prosjektet var å bedre arbeidsforholdene for politikere og å bidra til at politikere i større grad kan ta aktivt del i og påvirke IT i samfunnsutviklingen. Erfaringene fra prosjektet viser at politikerne i varierende grad har benyttet de ulike mulighetene verktøyene har gitt, og at de opplever at deres arbeidssituasjon er bedret. Politikerne mener de har fått bedre tilgang til informasjon, og at de har fått en mer effektiv kommunikasjon med administrasjonen. Det er mer varierende oppfatning av om det er oppnådd resultater i forhold til politikernes muligheter for å påvirke IT i samfunnsmessige sammenheng.

Bestill rapport

En vurdering av prosjektet | (rapportnr. 199905)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X