En vurdering av prosjektet

Notatet omhandler resultater og erfaringer fra prosjektet "Informasjonsteknologi (IT) for folkevalgte", som ble gjennomført i Oppland fylkeskommune i 1996-1998. En gruppe politikere fikk egen PC hjemme, med tilgang til e-post,...