Kulturhåndverkere – en kartlegging basert på SSBs sysselsettingsstatistikk

Ut fra SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk var det i 4. kvartal 2007 19 242 kulturhåndverkere i Norge, derav 2 844 (14,8 prosent) kvinner. Snekkere er den største gruppen med vel 13 000 sysselsatte, det utgjør 68 prosent av det samlede antall kulturhåndverkere. Andre store yrkesgruppert er grafikere (2 675), fotografer (808), steinhoggere (618), gullsmeder (470) og… Les mer »

Kvinner i kulturnæringene – en kartlegging basert på SSBs sysselsettingsstatistikk

Ut fra SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk var det i 4. kvartal 2007 knapt 95 000 sysselsatte i kulturnæringene i Norge, derav 44 400 kvinner (46,5 prosent) kvinner. 36,2 prosent av de sysselsatte kvinnene i kulturnæringene har sin arbeidsplass i Oslo. Ser vi totalsysselsettingen (dvs. alle næringer samlet), hadde 16,7 prosent av kvinnene sin arbeidsplass i Oslo… Les mer »