Ut fra SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk var det i 4. kvartal 2007 knapt 95 000 sysselsatte i kulturnæringene i Norge, derav 44 400 kvinner (46,5 prosent) kvinner. 36,2 prosent av de sysselsatte kvinnene i kulturnæringene har sin arbeidsplass i Oslo. Ser vi totalsysselsettingen (dvs. alle næringer samlet), hadde 16,7 prosent av kvinnene sin arbeidsplass i Oslo i 2007. Kvinneandelen varierer sterkt mellom næringsgruppene innen kulturnæringene, fra en topp på 66 prosent i kulturarv ned til 32 prosent i musikk og 35 prosent i TV/radio. Andelen kvinner varierer lite mellom de ulike DPV-soner (distriktspolitiske virkeområder) og mellom fylker, når en ser kulturnæringene samlet.

Bestill rapport

Kvinner i kulturnæringene – en kartlegging basert på SSBs sysselsettingsstatistikk | (rapportnr. 200816)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 90,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X