Easier Said Than Done – Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen i Trøndelag

Dette er en analyse av virkemiddelapparatet, og hvordan det fungerer opp mot musikk og filmbransjen i Nord- og Sør-Trøndelag. I rapporten har vi brukt økonomiske nøkkeltall for å kunne vurdere utvikling i disse to bransjene. Bildet denne rapporten tegner er ganske tydelig. Musikkbransjen i Trøndelag er relativ stor, men sliter med økonomien og ser ut… Les mer »

Verdiskapingen i kultur- og opplevelsesnæringene i Hedmark

Rapporten gir en statusanalyse av verdiskapingen i kultur- og opplevelsesnæringene (KON) i Hedmark pr. 2012. Analysen danner referansepunkt for evaluering av tiltak iverksatt i Regional plan for opplevelsesnæringene i Hedmark, inkl. kommunene Røros/Holtålen i Sør-Trøndelag. Det er estimert en samlet verdiskaping på 6,1 mrd. kr., der Norsk Tipping (NT) alene står for 4,2 mrd. Hamarregionen… Les mer »

Verdiskapingen i kultur- og opplevelsesnæringene i Hedmark

Rapporten gir en statusanalyse av verdiskapingen i kultur- og opplevelsesnæringene (KON) i Hedmark pr. 2012. Analysen danner referansepunkt for evaluering av tiltak iverksatt i Regional plan for opplevelsesnæringene i Hedmark, inkl. kommunene Røros/Holtålen i Sør-Trøndelag. Det er estimert en samlet verdiskaping på 6,1 mrd. kr., der Norsk Tipping (NT) alene står for 4,2 mrd. Hamarregionen… Les mer »

Kartlegging av kulturnæringene i Norge – økonomisk betydning, vekst- og utviklingspotensial

Denne rapporten er en kartlegging av den økonomiske betydningen og vekst- og utviklingspotensialet til kulturnæringene i Norge. Formålet med rapporten er å bidra til utvikling av kunnskapsgrunnlaget for disse næringene. Selv om kulturnæringenes andel av sysselsetting og BNP kan synes beskjeden, er de viktige sammenliknet med andre næringer som for eksempel nærings- og nytelsesmiddelindustrien, jordbruk… Les mer »

Kulturnæringene i storbyregionene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger

Datamaterialet bekrefter KNs urbane karakter. Storbyregionene har ca. 70 % av sysselsettingen og ca. 68 % av bedriftene i KN. Oslo kommune drar opp gjennomsnittet for storbyregionene (og landet for øvrig). Nyetablerings- og vekstraten i KN er høy og avgangsraten lav, og det er næringsgruppen ”kunstnerisk virksomhet” som i særlig grad bidrar til disse tendensene…. Les mer »

KULTURNÆRINGENE I NORGE MULIGHETER OG UTFORDRINGER en oppdatering av kartleggingen fra 2004

I rapporten blir kulturnæringenes omfang i norsk økonomi beskrevet og analysert. I de siste fem årene har kulturnæringene hatt en sysselsettingsvekst som ligger på omtrent samme nivå som økonomien forøvrig. I et noe lengre perspektiv, dvs. de siste 11 år , har veksten vært betydelig høyere enn gjennomsnittet for landet. Det er særlig kunstnerisk virksomhet… Les mer »