Ut fra SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk var det i 4. kvartal 2007 19 242 kulturhåndverkere i Norge, derav 2 844 (14,8 prosent) kvinner. Snekkere er den største gruppen med vel 13 000 sysselsatte, det utgjør 68 prosent av det samlede antall kulturhåndverkere. Andre store yrkesgruppert er grafikere (2 675), fotografer (808), steinhoggere (618), gullsmeder (470) og møbeltapetserere (432). Kvinneandelen varierer sterkt fra over 91 prosent for parykkmakere og 77-87 prosent for vevere, strikkere, skreddere, o.l. ned til 3-4 prosent for steinhoggere, snekkere og trebåtbyggere.

Bestill rapport

Kulturhåndverkere – en kartlegging basert på SSBs sysselsettingsstatistikk | (rapportnr. 200811)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X