«Vi er ikke sånne «jente-jenter» Første underveisnotat i prosjektet «Forskning på års-kull» med resultater fra intervju med vernepliktige, befal og vervede

Dette underveisnotatet – «Vi er ikke sånne jente-jenter» – er en del av prosjektet Forskning på årskull. Det tar utgangspunkt i tre avdelinger i Hæren; Ingeniørbataljonen, Sanitetsbataljonen og Garnison Sør-Varanger. Tema i notatet er jenter og gutter i førstegangstjenestes motivasjon for å gå inn i Forsvaret, erfaringer og holdninger i Forsvaret og motivasjon for og… Les mer »

Vernepliktsundersøkelsen 2009 del IIIlskudd og oppdrag

Denne analysen skal ses som en kompletterende del til andre underveisnotat levert av Østlandsforsking som ØF-notat i 2010 for prosjektet Forskning på årskull. Østlandsforskning tar i dette notatet for seg soldatenes trivsel, opplevelse av arbeidsoppgaver og hvilket forhold den enkelte har til Forsvaret etter avtjent verneplikt, brutt ned på kjønn.