Etterutdanning i tverrfaglig samarbeid i oppvekstsektoren – et nyttig verktøy for kommunene?

Rapporten er en evaluering av et etterutdanningskurs i tverrfaglig samarbeid i oppvekstsektoren for et utvalg kommuner i Oppland. Resultatene viser at deltakerene generelt sett var godt fornøyde med kursets innhold, og spesielt med det prosessorienterte opplegget, samt med den faglige og administrative kursledelsen. Kursdeltakerne vurderte nytteeffekten på individ- og gruppenivå som større enn på kommunenivå…. Les mer »

”En må ha tid til å lære!” Evaluering av nett-basert studium for trygdestudenter.

Rapporten omhandler evaluering av den ”nett-baserte” utgaven av studiemodulen Medisin og samfunn, innen Kombinerte trygdestudier, som er gitt ved høgskolen i Lillehammer, i samarbeid med høgskolene i Agder, Volda og Bodø. Høsten 2001 ble studiemodulen Medisin og samfunn prøvd ut som et nettbasert studium. Hovedspørsmålene i evalueringen er hvor godt egnet et nettbasert studieopplegg er… Les mer »