Entreprenørskap i grunnopplæringen. Status 2010

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) og Østlandsforskning (ØF) fikk våren 2010 i oppdrag å gjennomføre en følgeforskning av entreprenørskap i utdanningen (EiU) i perioden 2010-14. Arbeidet er organisert i fem delprosjekter, og denne rapporten er resultatet av delprosjekt 2A: ”Statusbeskrivelse for grunnopplæringen 2010”. Formålet med delprosjektet og denne rapporten er… Les mer »