En økologisk basert bygdeutvikling og EF’s indre marked

Temaet for denne rapporten er økologisk basert bygdeutvikling sett i forhold til EFs indre marked. Hva vil Norges tilpasning til EFs indre marked bety for utvikling av bygdelokaliserte økobedrifter? I rapporten er det lagt vekt på drøfting av spørsmål, problemer og utfordringer. Det gis få konkrete svar eller anvisninger for framtidig arbeid med økobygdideen. Økobygdtanken… Les mer »

Natur, samfunn og regional utvikling

I prosjektet drøftes utformingen av en regional-økologisk analyseteknikk som skal gi muligheter for en intra-og inter-regional analyse av globale og lokale miljøutfordringer som en ramme for utvikling. Det er lagt vekt på rurale problemstillinger. Prosjektet drøfter hvorledes naturbegrepet er benyttet i forskning om bygdeutvikling.

Bygdemobiliseringsprogrammet i Oppland 1999-98 – evaluering – sluttrapport

Evalueringen omfatter et program med fem ulike prosjektområder: Hadeland, Gjøvik, Gausdal, Vestre Slidre og Dovre/Lesja og en samlet kostnad på 3.2 mill. kroner over 3 år. Hovedmålet med programmet var å støtte lokal mobilisering gjennom utvikling av lokale nyskapnings- og etablerermiljøer, og å gjøre bygdeutvikling til en del av den lokale næringspolitikken. Områdene fikk stor… Les mer »

Bygdeutviklingsprogrammet i Oppland 2000-2003, sluttrapport

Rapporten omfatter et program med fem ulike prosjektområder: Sel, Skjåk, Nordre Land, Østre Toten og Øystre Slidre og en samlet kostnad på vel 3 mill.kr over 3 år. Hovedmålet med programmet var å gjøre bygdene mer robuste til å møte utfordringer som samfunnsutviklinga medfører ved utvikling av lokale nyskapings- og etablerermiljøer, og ved å gjøre… Les mer »