Rapporten omfatter et program med fem ulike prosjektområder: Sel, Skjåk, Nordre Land, Østre Toten og Øystre Slidre og en samlet kostnad på vel 3 mill.kr over 3 år. Hovedmålet med programmet var å gjøre bygdene mer robuste til å møte utfordringer som samfunnsutviklinga medfører ved utvikling av lokale nyskapings- og etablerermiljøer, og ved å gjøre bygdeutvikling til en del av den lokale næringspolitikken. Områdene fikk stor frihet i valg av prosjekt og har arbeidet med en rekke forskjellige delprosjekter. Det ligger ingen ensartet arbeidsmodell til grunn. Programmet har tidligere hatt en statusevaluering etter ca et års drift, samt en mer summarisk midtvegsevaluering som tilbakemelding til oppdragsgiver og prosjektområdene. Herværende sluttevaluering er for en stor del basert på innsendt materiale fra prosjektlederne og etterfølgende avklaringsmøter.

Bestill rapport

Bygdeutviklingsprogrammet i Oppland 2000-2003, sluttrapport | (rapportnr. 200317)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X