Innbyggerundersøkelse Sel kommune

På vegne av Sel kommune gjør Østlandsforskning prosjektet Innbyggerundersøkelse Sel kommune. Prosjektets mål er å kartlegge brukertilfredsheten og omdømmet til ulike sider ved Sel kommune, herunder kommunale tjenester, transport og tilgjengelighet, miljø, natur og friluftsliv, levekår, servicetilbudet, boligtilbudet, kultur og idrett, bomiljø, politiske og kommunale prosesser og eget engasjement. Dataene som samles inn gir rom… Les mer »