På vegne av Sel kommune gjør Østlandsforskning prosjektet Innbyggerundersøkelse Sel kommune. Prosjektets mål er å kartlegge brukertilfredsheten og omdømmet til ulike sider ved Sel kommune, herunder kommunale tjenester, transport og tilgjengelighet, miljø, natur og friluftsliv, levekår, servicetilbudet, boligtilbudet, kultur og idrett, bomiljø, politiske og kommunale prosesser og eget engasjement. Dataene som samles inn gir rom for sammenligninger mellom kommuner og over tid. Dette notatet analyserer svarene til 571 personer fra Otta (370), Heidal (120) og Sel (81). Svarene ble samlet inn via en nettbasert undersøkelse i mars 2010. Det var også mulig å besvare undersøkelsen på papir. Svarprosenten er svak (32).

Bestill rapport

Innbyggerundersøkelse Sel kommune | (rapportnr. 201003)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X