Fritidsfiske etter anadrome laksefisk i saltvann – et forprosjekt

Rapporten summerer opp resultater om deltagelse, innsats og fangst i fritidsfiske etter laks, sjøørret og sjørøye i saltvann i Norge fra ulike typer av brukerundersøkelser. I tillegg er det gjennomført en pilotundersøkelse blant medlemmer i en båtforening i Trondheimsfjorden. Ut fra de eksisterende undersøkelsene er det vanskelig å si noe om fangst av laksefisk fra… Les mer »

Utviklingen av krepsebestanden i Steinsfjorden 1979-1996

Rapporten beskriver utviklingen av krepsebestanden og krepsefisket i Steinsfjorden i perioden 1979-1996. Analysene bygger på et årlig, standard overvåkningsprogram med prøvefiske før og etter fangstsesongen, registrering av fangstinnsats og fangstjournaler fra fiskerne. Fangbar bestand og avkastningen er redusert med mer enn 50% i perioden, vesentlig på grunn av vasspestinvasjonen og høy beskatning. Forskriftene for krepsefisker… Les mer »