Rapporten summerer opp resultater om deltagelse, innsats og fangst i fritidsfiske etter laks, sjøørret og sjørøye i saltvann i Norge fra ulike typer av brukerundersøkelser. I tillegg er det gjennomført en pilotundersøkelse blant medlemmer i en båtforening i Trondheimsfjorden. Ut fra de eksisterende undersøkelsene er det vanskelig å si noe om fangst av laksefisk fra dette fisket. Befolkningens deltagelse og innsats i dette fisket er mindre enn deltagelse og innsats i elvefisket etter anadrome laksefisk i 1993, og det er indikasjoner på at fiskedeltagelsen i saltvann har gått tilbake siden begynnelsen av 80-tallet. På basis av resultatene og generell kunnskap om brukerundersøkelser drøftes egnethet av ulike metoder for å få bedre og mer pålitelig kunnskap om fangst og innsats i fritidsfisket etter anadrome laksefisk i saltvann.

Bestill rapport

Fritidsfiske etter anadrome laksefisk i saltvann – et forprosjekt | (rapportnr. 199425)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 75,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X