Månedsarkiv mars 2015

Optimisme rundt Innlandets grønne gull

-Skogeierne i Innlandet sitter med ressursene. Målet må være at de blir minst like gode som svenskene, skriver Merethe Lerfald, Ivar Stuve og Kristian Lein i en kronikk som i dag ble publisert i både GD og Hamar Arbeiderblad. Forfatterne jobber med et bransjeprosjekt som sammenlikner kostnadsnivået i Innlandsskogbruket med tilsvarende forhold i primært svensk… Les mer »

-Fortsett med fokus på entreprenørskapsopplæring

Regjeringens handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen har spilt en viktig rolle i videreføringen av arbeidet med å satse på entreprenørskapsopplæring. Det viser sluttrapporten fra det femårige følgeforskningsprosjektet om entreprenørskap i utdanningen. Rapporten er utarbeidet av Olav R. Spilling (NIFU),  Vegard Johansen (Østlandsforskning) og Liv Anne Støren (NIFU). Regjeringen har en ambisjon om at Norge skal være internasjonalt ledende innen entreprenørskapsopplæring. Det sentrale… Les mer »