Månedsarkiv november 2013

Hva er temperaturen?

Sparebanken Hedmark har introdusert det første konjunkturbarometeret for Innlandet. Konjunkturbarometeret er utarbeidet i samarbeid med Østlandsforskning. Hensikten med barometeret er å ta temperaturen på strukturelle forhold som påvirker den økonomiske situasjonen i ulike sektorer i Hedmark og Oppland. Barometeret er i hovedsak basert på statistisk materiale fra Statistisk sentralbyrå og tar for seg sentrale utviklingstrekk innen… Les mer »

Vår region i framtida

Østlandsforskning har også i år invitert til Næringslivsseminar i samarbeid med Sparebanken Hedmark og Norges Bank, hvor Norges Bank legger fram utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Årets seminar ble hold på Gjøvik den 1. november.

Næringslivsseminaret bidrar til at Norges Bank får innsyn i og tilbakemeldinger fra lokalt næringsliv om deres utfordringer sett fra et markedsmessig og økonomisk perspektiv. Disse tilbakemeldingene er med på å forme Norges Banks pengepolitiske beslutninger. Seminaret i år var lagt opp til å gi en status fra lokale aktørers side og samtidig forsøke å se framover og ikke minst stimulere til innovasjon og nyskapning i Hedmark og Oppland.