Månedsarkiv oktober 2013

Risikofaktorer for langtidsfravær

Det er særlig viktig å sette inn tiltak i forhold til personer med langtids sykefravær dersom man ønsker å redusere det totale sykefraværet. For å sette inn riktige tiltak, bør man vite hvem som har langtidsfravær og hva slags erfaringer og opplevelser de sitter inne med.

I en ny artikkel diskuterer Vegard Johansen hva som karakteriserer personer med langtidsfravær. Analysen viser at de med lav inntekt oftere rapporterer langtidsfravær enn de med høy inntekt, men også at kjønn, alder og hvor fysisk tungt arbeidet er har betydning. Data som benyttes er fra en spørreundersøkelse besvart av 2500 yrkesaktive nordmenn og svensker i alderen 20-60 år.

Næringslivsseminar 2013

Østlandsforskning og Sparebanken Hedmark inviterer igjen til sitt årlige næringslivsseminar. Seminaret holdes på Gjøvik Arbeidersamfunn i Øvre Torvgate 24 (Gjøvik sentrum) og datoen er den 1. november 2013. Programmet tar opp flere spennende temaer og det kan du lese ved å klikke på bildet under. Påmeldinger gjøres til Ann Iren Linderud pr. epost – ab@ostforsk.no .  … Les mer »