Månedsarkiv april 2013

ØF-forskere med bokkapittel

Tor Arnesen og Birgitta Ericsson har skrevet kapitlet Policy Responses to the Evolution in Leisure Housing: From the Plain Cabin to the High Standard Second Home (The Norwegian Case) i boken Second Home Tourism in EuropeLifestyle – Issues and Policy Responses.

Ved å bringe sammen et bredt spekter av studier fra tolv europeiske land, gir denne boken en state-of-the-art oversikt over drivkreftene bak romlig mangfold og sosial kompleksitet. Ekspansjonen i befolkningens behov for «et andre hjem» på alle deler av kontinentet – fra Skandinavia til Middelhavet og fra de Britiske øyer til Russland – ses i sammenheng med mønstre for moderne mobilitet som i stor grad er forårsaket av turisme.

Østlandsforskning har fått en ny medarbeider

Vi i Østlandsforskning er svært glade for å ha fått en ny medarbeider som skal inngå i Regionalgruppa. Xiang Mei begynte i ØF  8. april 2013, og vil hovedsakelig arbeide med reiselivsrelaterte problemstillinger. I 2004 tok Xiang en Bachelor of International Hotel & Tourism Management ved The University of Queensland (UQ), Australia. I 2005 tok… Les mer »

Skjærgårdstjenesten er evaluert

På oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning ved Statens naturoppsyn har Norsk institutt for by- og regionsforskning i samarbeid med Østlandsforskning evaluert Skjærgårdstjenesten.

Det er gjennomført to landsomfattende e-postbaserte undersøkelser rettet mot ansatte i driftsenhetene i Skjærgårdstjenesten og personer tilknyttet Skjærgårdstjenestens driftsområdestyrer og personlige intervjuer med omlag 25 personer involvert i tjenesten. Skjærgårdstjenesten anno 2013 har utviklet seg trinnvis over flere tiår. Tjenesten dekker i dag kyststrekningen fra grensen mellom Sverige og Østfold til og med Hordaland. Etableringen av tjenesten i Oslofjordområdet kom først. Her er det en annen organisering enn den man finner på Sørlandet. På Vestlandet (Rogaland og Hordaland) fins en tredje organisasjonsmodell.

Nyansettelser ved ØF

Maria Røhnebæk starta i 20% stilling ved ØF 1.mars og skal gå over i full stilling etter avlagt doktorgrad. Maria er sosialantropolog og skal ha kontorsted på Hamar. Xiang Ying Mei begynner i 50% stilling mandag 8.april og går opp i 100% stilling fra 1.september. Xiang har en ph.d i reiseliv og skal også sitte på… Les mer »