Hovedinntrykket av forprosjektet er meget bra, men det hefter fortsatt en del usikkerhet med en del prosjekter og tiltak. På den ene siden tar prosjektene opp aktuelle og relevante problemstillinger sett i forhold til fylkestingets vedtak, samtidig som noen av prosjektene klart har interesse utover Oppland fylke, tiltakene er mangefasetterte og spennende, de fleste er godt i gang og vil komme i mål som planlagt, og organiseringen fungerer for de flestes del bra. På den andre siden er tre av prosjektene blitt vesentlig forsinket og derfor blitt bedt om å intensivere arbeidet og framlegge detaljerte framdrifts-planer, prosjektledernes arbeidsvilkår bør også vurderes, slik at alle har tilfredsstillende og noenlunde like arbeidsforhold, det bør legges planer for videreføringen, slik at det kan inngås forpliktende avtaler med kommunen, og det bør også legges mer presise planer med henblikk på spredning av informasjon først og fremst utad til de andre kommunene i Oppland. Dersom tilrådingene til de enkelte prosjektene følges opp, burde mulighetene for et lærerikt forprosjekt være til stede.

Bestill rapport

Underveisevaluering av forprosjektet | (rapportnr. 199704)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 70,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X