Dette notatet presenterer informasjon om trelastindustrien i Hedmark og Oppland og bygger på en kartlegging blant ulike trelastbedrifter vinteren 1997. Fokus er rettet mot kartlegging av størrelse, struktur og leveranser. Tema som spesielt er omtalt i notatet er: Hvilke råvareprodusenter som leverer til forskjellige kategorier trelastbedrifter, sysselsetting og forskjeller i syselsetting/størrelsesgrupper fordelt på regioner og eierkategorier, og til sist leveransestruktur av trelast med spesiell vekt på leveranser til eksport og byggvarekjeder.

Bestill rapport

Trelastindustrien i Hedmark og Oppland – en kartlegging | (rapportnr. 199709)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: -50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X