Untitled Document Denne rapporten er basisanalyse for arbeidet med regionalpolitisk Stortingsmelding, som presenteres våren 2005. Hensikten med prosjektet er å utprøve uligheten av å utforme ulik regionalpolitikk for ulike regioner. For å demonstrere regionale forskjeller blir det utviklet indikatorer for flere aspekter ved regionenes tilstand og utvikling. Med disse indikatorene måles regional robusthet, demografisk livskraft og næringsmessig konkurranseevne. I tillegg er det utviklet indikatorer for regionenes kompetanse og tilgjengelighet. Verdiene for disse indikatorenes blir vist for 89 arbeids-, bolig- og servicemarkeder. I tillegg drøftes regionale forskjeller i bosettings- og næringsstruktur i ulike landsdeler. [Vi gjør oppmerksom på at den samlede filen for rapporten er på ca 90Mb – noe som kan representere et problem for de av våre brukere som benytter modem ved nedlasting av filer. Dersom brukeren foretrekker å laste rapporten ned i kapittel for kapittel, kan dette gjøres ved å følge pekeren til denne siden: ØF Rapport 07/2004 for nedlasting kapittel for kapittel. ]

Bestill rapport

Regionenes tilstand. 50 indikatorer for vekstkraftige regioner | (rapportnr. 200407)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 400,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X