Rapporten inneholder en gjennomgang av hovedresultater og erfaringer fra ulike forsøk med kildesortering av husholdningsavfall i Hedmark og Oppland der PAG har deltatt i initiering av prosjektene og bidratt med tilskudd i gjennomføringen. Rapporten beskriver kildesorteringsforsøk som i hovedsak er basert på hentesystemer i GLØR-regionen, HIAS-regionen og HRA-regionen, og kildesorteringsforsøk med større innslag av bringesystemer i Etnedal kommune, Kongsvinger kommune, MGR-regionen og Torpet. I tillegg drøftes fellestrekk og overførbare erfaringer fra prosjektene.

Bestill rapport

Rapport om kildesortering av avfall. Pilotprosjekt om avfall og gjenvinning i Hedmark og Opplamd – PAG. | (rapportnr. 199420)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 75,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X