Rapport om kildesortering av avfall. Pilotprosjekt om avfall og gjenvinning i Hedmark og Opplamd – PAG.

Rapporten inneholder en gjennomgang av hovedresultater og erfaringer fra ulike forsøk med kildesortering av husholdningsavfall i Hedmark og Oppland der PAG har deltatt i initiering av prosjektene og bidratt med tilskudd i gjennomføringen. Rapporten beskriver kildesorteringsforsøk som i hovedsak er basert på hentesystemer i GLØR-regionen, HIAS-regionen og HRA-regionen, og kildesorteringsforsøk med større innslag av bringesystemer… Les mer »