apporten tar opp en del konsekvenser av omleggingen av E6 gjennom Nord-Fron kommune. Dels planlegges det et nytt vegserviceanlegg med servicefunksjoner for tungtransporten i Lomoen. I den forbindelse drøftes noen forutsetninger og konsekvenser. Den nye E6-traséen blir lagt helt utenom Kvam sentrum, som den nå går igjennom. Den andre hoveddelen av rapporten går derfor igjennom mulige konsekvenser for næringslivet i Kvam. Fordi flere bedrifter har rettet seg direkte mot vegfarende står bedriftene i fare for å miste store deler av omsetning og kundegrunnlag. Det kan dreie seg opp mot halvparten av omsetningen i detaljhandelen og servering

Bestill rapport

Ny E6 i Nord-Fron. Konsekvenser for nytt planlagt vegserviceanlegg i Lomoen i Vinstra og for Kvam sentrum | (rapportnr. 201004)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 90,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X