Regionark Midt-Gudbrandsdalen

Dette notatet er en oppdatering av rapporten «Gode i Hop. Samspill og samarbeid mellom Lillehammer og omland» (ØF-Rapport 10/2014), men de utvalgte temaene blir mer detaljert beskrevet. I notatet ser vi nærmere på temaer som befolkning, sysselsetting, pendling og næringsstruktur

Ny E6 i Nord-Fron. Konsekvenser for nytt planlagt vegserviceanlegg i Lomoen i Vinstra og for Kvam sentrum

apporten tar opp en del konsekvenser av omleggingen av E6 gjennom Nord-Fron kommune. Dels planlegges det et nytt vegserviceanlegg med servicefunksjoner for tungtransporten i Lomoen. I den forbindelse drøftes noen forutsetninger og konsekvenser. Den nye E6-traséen blir lagt helt utenom Kvam sentrum, som den nå går igjennom. Den andre hoveddelen av rapporten går derfor igjennom… Les mer »