Ny E6 i Nord-Fron. Konsekvenser for nytt planlagt vegserviceanlegg i Lomoen i Vinstra og for Kvam sentrum

apporten tar opp en del konsekvenser av omleggingen av E6 gjennom Nord-Fron kommune. Dels planlegges det et nytt vegserviceanlegg med servicefunksjoner for tungtransporten i Lomoen. I den forbindelse drøftes noen forutsetninger og konsekvenser. Den nye E6-traséen blir lagt helt utenom Kvam sentrum, som den nå går igjennom. Den andre hoveddelen av rapporten går derfor igjennom… Les mer »