Formålet med rapporten har vært å framskaffe et kunnskapsgrunnlag om befolkningsutvikling i Nord-Gudbrandsdal og kvinners bostedspreferanser. Befolkningsutviklingen er belyst gjennom et såkalt livsløpsperspektiv, der flere årskull er fulgt gjennom en 20-års periode fra de var 15-35 år. Rapporten dokumenterer også utdanningsnivå og hvilken næringstilhørighet flytterne har. Oversikten over kvinners flyttemotiver og bostedspreferanser bygger på både historiske og nyere undersøkelser som er gjennomført andre steder i landet. I rapporten drøftes også hvorvidt disse undersøkelsene er overførbare til Nord-Gudbrandsdalen. Til slutt foreslås tiltak som kan settes i verk for at Nord-Gudbrandsdal skal bli et bedre bosted for unge kvinner og menn.

Bestill rapport

Kvinner og bosetting i Nord-Gudbrandsdal | (rapportnr. 199710)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 130,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X