Kvinner og bosetting i Nord-Gudbrandsdal

Formålet med rapporten har vært å framskaffe et kunnskapsgrunnlag om befolkningsutvikling i Nord-Gudbrandsdal og kvinners bostedspreferanser. Befolkningsutviklingen er belyst gjennom et såkalt livsløpsperspektiv, der flere årskull er fulgt gjennom en 20-års periode fra de var 15-35 år. Rapporten dokumenterer også utdanningsnivå og hvilken næringstilhørighet flytterne har. Oversikten over kvinners flyttemotiver og bostedspreferanser bygger på både… Les mer »