Rapporten diskuterer kunnskapsbehov til forvaltningen av eksisterende og nye verneområder. Dagens kunnskapsgrunnlag er meget mangelfullt i forhold til nåtidige og framtidige forvaltningsoppgaver. Forvaltningsplaner og kunnskapsoppbygging bør utformes innenfor en humanøkologisk modell som overbygning for stedspesifikke kunnskapsbehov. Framtidig kunnskapsoppbygging bør følge en todelt strategi. På kort sikt bør utarbeides forvaltningsplaner for alle større verneområder. På lenger sikt bør det bygges opp databaser på økosystemnivå over de sentrale sosio-kulturelle og biofysiske prosessene som dokumenterer dynamikken i verneområdesystemene.

Bestill rapport

Kunnskapsbehov i forvaltningen av større verneområder | (rapportnr. 199505)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X