Denne rapporten er sluttproduktet fra et forskningsprosjekt innen forskningsprogrammet Kultur og regional utviking. Prosjektet er en analyse av kulturhussatsinga i Tynset kommune, som utgangspunkt for en mer generell vurdering av slike tiltak. Rapporten er produkt at et utpreget lagarbeid i alle faser av prosjektperioden. Kvalitative sider ved kulturhussatsinga og ved de funksjonene huset har i dag, har vært forkus for prosjektet. Det er de sosiale og kulturelle forutsetningene for kulturhussatsinga og de sosiale og kulturette virkningene av den som særlig blir drøftet i rapporten, men (ring-) virkninger av beforlkningsmessig, økonomisk og næringsmessig art – eller snarere potensialene for slike ringvirkninger – blir også vurdert. I hele prosjektperioden har vi hatt en bred kontaktflate først og fremst i Tynset kommune men tildels også i resten av regionen. Det nærmeste og mest hyppige samarbeidet har vi hatt med kulturadminstrasjonen i Tynset kommune, som stilte opp som informanter og var behjelpelig med å skaffe fram dokumentasjon og løse praktiske problemer på en måte som vi knapt hadde lov til å regne med.

Bestill rapport

Kulturmodell Tynset. Rapport fra forskningsprogrammet kultur og regional utvikling | (rapportnr. 199101)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 160,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X