Kulturmodell Tynset. Rapport fra forskningsprogrammet kultur og regional utvikling

Denne rapporten er sluttproduktet fra et forskningsprosjekt innen forskningsprogrammet Kultur og regional utviking. Prosjektet er en analyse av kulturhussatsinga i Tynset kommune, som utgangspunkt for en mer generell vurdering av slike tiltak. Rapporten er produkt at et utpreget lagarbeid i alle faser av prosjektperioden. Kvalitative sider ved kulturhussatsinga og ved de funksjonene huset har i… Les mer »