Notatet beskriver undersøkelser gjennomført i 1994 på oppdrag av og i samråd med Krepsepestutvalget, innenfor temaene gitt i emneordene overfor.

Bestill rapport

Krepseundersøkelser i 1994 – overvåking og tiltak i regi av krepsepestutvalget | (rapportnr. 199503)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X