Notatet beskriver undersøkelser gjennomført i 1994 på oppdrag av og i samråd med Krepsepestutvalget, innenfor temaene gitt i emneordene overfor.

Bestill rapport

Krepseundersøkelser i 1994 – overvåking og tiltak i regi av krepsepestutvalget | (rapportnr. 199503)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 50,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X