Notatet beskriver undersøkelser gjennomført i 1992 på opdrag av og i samråd med krepsepesttvalget. Undersøkelsen er inenfor områdene gitt i emneordene ovenfor.

Bestill rapport

Krepseundersøkelser 1992 | (rapportnr. 199322)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 40,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X