Krepseundersøkelser 1992

Notatet beskriver undersøkelser gjennomført i 1992 på opdrag av og i samråd med krepsepesttvalget. Undersøkelsen er inenfor områdene gitt i emneordene ovenfor.