KAD har finansiert et forsøk som gikk ut på konsulentbasert assistanse til ca. 20 mindre reiselivsbedrifter, med sikte på å bidra til en omstilling. Vi har evaluert forsøket, og funnet at bedriftene fikk en viss nytte av det. Det forsøkspregede over prosjektet ble mye borte, fordi den anvendte arbeidsmåten ikke kom til å skille seg mye fra vanlig konsulentinnsats.

Bestill rapport

Hjelp til omstilling. Evaluering av prosjektet strategi for omstilling og fornyelse av mindre reiselivsbedrifter | (rapportnr. 199030)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X