Studieturen kom i stand som en oppfølging av prosjektet Hest i turist¬næring – marked og innovasjon, finansiert av Norges forskningsråd, Norsk Hestesenter og bransjeforeningen Hest i Turistnæring (HiT). Formålet med turen var å knytte faglige kontakter, få nærmere kjenn¬skap til det franske kvalitetssikringssystemet spesielt rettet mot heste¬turisme og hesteturistprodukter. Det var lagt opp til både befaringer, produkttesting og diskusjoner hestefolk imellom. Vertskap og det faglige arrangementet var i gode hender hos M. Yannick Guillot de Caïla, president i HiTs franske søsterorganisasjon SNETE. Delegasjonen hadde base på hans heste¬turist¬bedrift Moulin de Vaux, beliggende utenfor Paray le Monial i Burgund.

Bestill rapport

Hest i turistnæring. Rapport fra en studietur til Frankrike. | (rapportnr. 200719)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 90,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X