Hest i turistnæring. Rapport fra en studietur til Frankrike.

Studieturen kom i stand som en oppfølging av prosjektet Hest i turist¬næring – marked og innovasjon, finansiert av Norges forskningsråd, Norsk Hestesenter og bransjeforeningen Hest i Turistnæring (HiT). Formålet med turen var å knytte faglige kontakter, få nærmere kjenn¬skap til det franske kvalitetssikringssystemet spesielt rettet mot heste¬turisme og hesteturistprodukter. Det var lagt opp til både… Les mer »