Ny Giv har vært en nasjonal satsning igangsatt av Kunnskapsdepartementet for å sikre at flere ungdommer fullfører og består videregående opplæring. Østlandsforskning har på oppdrag fra Kommunesektorens organisasjon (KS) utredet organisering av og erfaringer med samarbeid mellom kommune og fylkeskommunene i forbindelse med Overgangsprosjektet i Ny GIV. Datainnsamlingen har omfattet intervjuer med prosjektledere i samtlige fylkeskommuner, dokumentstudier og casestudier i tre fylkeskommuner. Rapporten beskriver organisering, tiltak og erfaringer fra alle fylkeskommunene. Den drøfter muligheter, utfordringer og flaskehalser og hvordan samarbeidet kan videreføres. Prosjektet omfatter også publisering av eksempelsamling og to filmer på KS sine hjemmesider.

Bestill rapport

Fra Ny GIV til varig givende -om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet | (rapportnr. 201401)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 130,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X